Svamp och insekter i burmesisk bärnsten

Den burmesiska bärnstenen fortsätter att leverera intressanta fossilfynd. Bland de senaste fynden som publicerats är svampar, samt insekter tillhöriga familjen kortvingar. Ett par av insektsfossilen i studien kommer från Kina.

Av de fossila svamp- och insektsfynden drar forskarna slutsatsen att dessa kortvingar, likt dagens, levde inuti och livnärde sig på svamp. Insektsfossilen har kraftiga käkar, långa, spetsiga känselspröt och är mycket lika nutida kortvingar. Hos svamparna, klassificerade som skivlingar, är hatten, delar av foten och distinkta lameller bevarade.

Enligt evolutionsteorin och den geologiska skalan är bärnstenen daterad till ca 99, respektive 125 miljoner år. Oavsett om de nu är så gamla eller ej – det finns många indikationer på att de är betydligt yngre  –  visar fossilen på att såväl svampar, som insekter och deras levnadssätt,  förblivit sig lika tiderna igenom.

Källor:
https://phys.org/news/2017-03-intact-mushroom-mycophagous-rove-beetle.html
https://www.nature.com/articles/ncomms14894

IMG 9103 0IMG 9597

Foton: Gunnel Molén