Pollinerande bi i bärnsten

Ännu ett intressant fynd har gjorts i den burmesiska bärnstenen. Denna gång rör det sig om ett bi tillsammans med pollenkorn och några små skalbaggslarver.

Det fossila biet har en lite annorlunda kroppsform, men delar många gemensamma drag med nutida bin. Dock har det, som det vanligen sker med fossil, klassificerats till en ny familj Discoscapidae, med artnamnet Discoscapa apicula. Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan är kritalagren där fyndet gjorts daterat daterat till cirka 100 miljoner år.

Källor:
https://phys.org/news/2020-02-fossilized-insect-million-years-oldest.html
https://bioone.org/journals/Palaeodiversity/volume-12/issue-1/pale.v13.a1/Discoscapidae-fam-nov-Hymenoptera–Apoidea-a-new-family-of/10.18476/pale.v13.a1.full

Pollinerande nutida bin

Läs mer om forntida pollinerande insekter

Pollinerande insekt i bärnsten

Forntida pollination

Forntidens bin liknar dagens

Blombagge med pollenkorn i spansk bärnsten

Forntida pollination

Monsterfluga i bärnsten