Nytt för “tusenfotingar”

En fossil så kallad tusenfoting, som hittats i burmesisk bärnsten, har visat sig så komplext och annorlunda uppbyggd att den tilldelats en ny underordning. Burmanopetalum inexpectatum lyder det vetenskapliga namnet.

Nu heter det kanske inte längre tusenfoting, om man ska vara korrekt, utan mångfoting – uppdelat på enfoting och dubbelfoting, beroende på om den har ett eller två benpar per segment. Den nyupptäckta från Burma sorterar under de sistnämnda. Det är den enda i sitt slag på en fyndplats med 529 millipeder, som djurgruppen med “fotingar” också kallas. Ett antal som inte är så illa det heller.

Fyndet av Burmanopetalum inexpectatum visar, likt många tidigare fossilfynd, att många organismer inte var enklare förr till sin uppbyggnad – utan tvärtom mer komplexa i det förgångna. (Man kan förstås diskutera de åldrar man anger på fynden, men denna nyhet handlar inte om den delen av upptäckten.)

Källor:
https://phys.org/news/2019-05-d-reconstruction-fossil-description-suborder.html
https://zookeys.pensoft.net/article/34991/

Översta bilden, nutida mångfoting, Sverige.

Läs mer om mångfotingar

Flest ben i världen

Läs mer om burmesisk bärnsten

Svamp och insekter i burmesisk bärnsten

Trollslända i bärnsten

Grodor i bärnsten

Djur i spindelväv i bärnsten

Fågelvingar i bärnsten

Ödlor i bärnsten

Stumpbagge i bärnsten

Med geckon som förebild. Geckon – fantastiskt djur.