Barkskinnsbagge i bärnsten

En fossil barkskinnsbagge, som hittats i bärnsten, har klassificerats som en ny, numera utdöd  art. Aradus macrosomus lyder det vetenskapliga namnet. Det som skiljer den från den mångfald Aradus-arter som redan finns klassificerade, är att den är ovanligt stor, därav art-namnet  macrosomus (stor kropp), samt några strukturer.

Bärnstenen med  barkskinnsbaggen kommer från södra Östersjön, där man hittar det som räknas som världens förnämsta bärnstensförekomst. Till dags dato har fjorton arter av Aradus-släktet hittats i densamma. Nutida barkskinnsbaggar lever ofta innanför trädens bark. Om nu de forntida gjorde detsamma, är det lätt att förstå att dessa insekter inneslutits i kådan.

Källor:
http://phys.org/news/2014-06-species.html#inlRlv
http://dez.pensoft.net/articles.php?id=1124

amber spindel1 I de rika bärnstenslagren i Östersjön finns en mångfald av olika fossil. Här på fotot är det en spindel som fastnat i kådan. (Foto: Mats Molén.)