Hoppspindel producerar “mjölk”

Artrikedomen är stor i spindelvärlden, så ock deras levnadsmönster. Och spindelriket är långt ifrån utforskat till fullo. Ständigt kommer nya forskningsrapporter, exempelvis om spindeltrådens unika beskaffanhet eller om variationen hos enskilda spindelarter.

I en av de senaste studierna rapporteras om en hoppspindel i sydostasien, som håller kvar sin avkomma i boet under deras första tid och ger dem en sorts mjölkliknande, proteinrik vätska. Det var en grupp kinesiska forskare som upptäckte fenomenet, då man noterade att ungarna växte hela tiden i boet, trots att honan inte tog in någon ny mat till dem. Exakt vad vätskan är för något är forskarna inte riktigt på det klara med. Men den hänger ihop med äggproduktionen och kommer fram ur samma ställe som äggen, på spindlens bakkropp. Vätskan har upp till fyra gånger mer protein än mjölk, men väldigt lite fett och socker. Med andra ord en vätska som är bra för att bygga upp muskler och att växa.

Även till utseendet skiljer sig spindlar ofta stort från varandra. Den här aktuella spindeln, Toxeus magnus, liknar till exempel i mångt och mycket en myra. Men den har bland annat de för spindlar karakteristiska åtta benen. Detta är första gången som forskarna upptäckt spindlar som föder upp sina ungar på ett liknande sätt. Vilket inte innebär att Toxeus magnus är ensam om det. Som redan nämnts ovan är spindelriket långt ifrån utforskat till fullo.

Källor:
http://science.sciencemag.org/content/362/6418/1052
https://www.newscientist.com/article/2186972-some-spiders-produce-milk-and-its-more-nutritious-than-cows-milk/
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181129142450.htm
https://www.nationalgeographic.com/animals/2018/11/spiders-nurse-young-with-milk-lactation-arachnid

Läs mer om spindlar

Spindlar och elektriska fält

Spindlar i luft, på land och i vatten

En gång spindel alltid spindel

Spindlar med smak för växter

Polariserat ljus

Spindeltråd

Äldsta spindelväven

Protein i spindelväv