Mer jobb för flugor

Bin och humlor är tveklöst de mest kända pollinatörerna. Men de är ingalunda ensamma om denna så viktiga funktion, i såväl vild natur som i odlingar. Och även om de spelar en huvudsaklig roll, för exempelvis våra fruktträd, så finns det många växter som aldrig besöks av bin.

Ett exempel på andra pollinerare är flugor. I första hand gäller det blomflugor, men även ett flertal andra arter ur flugornas mångfald pollinerar många växter. Kanske att en enskild fluga inte gör så stor nytta, men flugornas mängd gör dem ändå till viktiga pollinatörer. Flugor finns också i nästan alla naturtyper och är anpassningsbara till förändringar. De är inte heller så känsliga för temperaturväxlingar och kan därmed pollinera från tidig morgon till sena kvällen, samt en lång tid under växtsäsongen.

Flugors betydelse som pollinatörer visas bland annat i en studie från delstaten Washington, USA. Studien bygger på två års observationer vid några odlingar på landsbygden, samt i städer eller trädgårdar. För vissa grödor i studien var det enbart flugor som stod för besöken. Bin utgjorde dock majoriteten av av de sammanlagt 2400 olika pollinatörer som observerades. En intressant upptäckt som gjordes i studien var att det fanns fler olika arter i mindre odlingar och trädgårdar, jämfört med storskaliga jordbruk.1-3

Även ett flertal andra insekter spelar en stor roll för pollinering, världen över. Det visar bland annat en artikel, som publicerades i PNAS för några år sedan. I artikeln har man sammanställt 39 studier från olika delar av världen, som visar vilka insekter som pollinerar ett stort antal olika grödor. Exempelvis pollineras kaffe nästan enbart av olika sorters bin, medan mango och cherimoya knappast alls besöks av bin. Av tre olika svenska undersökningar framgår att 5-60% av rapsen här pollineras av andra insekter än bin och humlor.4-5

Även fåglar, fladdermöss och några andra däggdjur, är viktiga pollinerare – så ock spindlar och några reptiler. Bland fåglar finns det exampelvis över 900 observerade pollinatörer, och fladdermöss pollinerar över 500 olika växter, bland annat olika grödor.6

Pollination är ett intressant exempel, i lite större skala, på det fina samspel som råder i naturen. Ett samspel som fungerat tiderna igenom, vilket många fossilfynd vittnar om. Ofta är det insekter i bärnsten, ofta den burmesiska, som hittas tillsammans med pollenkorn.7-10 Men även i bärnsten från Spanien, där man funnit fossila trips täckta med hundratals små pollenkorn.11

Ett annat intressant fynd kommer från tyska Messel, där forskarna i magen hos en fossil fågel hittat två olika slags pollen tillsammans med nektar, ett stort antal fröer och rester från olika insekter.12-13
*Se mer om fossilfynden i “Läs mer om” nedan.

Källor:
1. https://news.wsu.edu/news/2021/06/22/bee-impersonating-flies-show-pollinator-potential/
2. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352249621000070?via%3Dihub
3. https://www.natursidan.se/nyheter/flugor-viktiga-pollinatorer/
4. https://www.dagfjarilar.lu.se/flugor-fjarilar-och-skalbaggar-viktiga-pollinering-av-grodor
5. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1517092112
6. https://www.esa.org/blog/tag/pollinators/
7. https://phys.org/news/2020-02-fossilized-insect-million-years-oldest.html
8, https://www.pnas.org/content/pnas/early/2019/11/05/1916186116.full
9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33846595/
10. https://link.springer.com/article/10.1007/s00114-020-1669-y
11. https://phys.org/news/2012-05-scientists-insect-pollination-million-years.html
12. http://phys.org/news/2014-05-million-year-bird-fossil-evidence.html
13. http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/10/5/20140223


Blomflugor är de mest betydelsefulla pollinatörerna bland flugorna. Här en fönsterblomfluga (Volucella pellucens) och en flyttblomfluga (Episyrphus balteatus). (Har ingenting att göra med de små skymningsmyggorna som irriterar våra krukväxter, och felaktigt kallas blomflugor.)

Även svävflugor spelar en stor roll, här en Hemipenthes maura och en Villa hottentotta.

Men även ett flertal andra arter ur flugornas mångfald pollinerar ett stort antal  växter.

Läs mer om pollination

”Äldsta” pollinerande fågeln

Forntida pollination

Kullerglansbagge fyndad

Kackerlacka med pollen

Nutida skalbaggar i dinosaurie-koproliter

”Nutida” skalbagge med pollenkorn i ”100 miljoner år” gammal bärnsten!

Pollinerande bi i bärnsten

Blombagge med pollenkorn i spansk bärnsten

Pollinerande insekt i bärnsten

Bärnstensblommor

Monsterfluga i bärnsten

Allt från små insekter till stora lemurer hjälper växter att föröka sig!

Pollinerar-opossum

Blomsterintresserat snabelpungdjur i Australien

Fåglar små som bin

Blomflugor flyttar långa sträckor, och gör stor nytta

Vissa växter kräver blomflugor

Fina och nyttiga blomflugor

Gästbok med DNA-spår

Nyttiga getingar

Stadigt fäste för humlefötter