“Äldsta” pollinerande fågeln

Fossil efter en fågel som bevisligen pollinerade växter, har hittats i Messel i Tyskland. En plats som är känd världen över för sin mångfald av välbevarade fossil.

Forskarna beräknar att fågeln var ca 8 cm lång och har vägt mellan 5 – 10 gram. Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan är den daterad till 47 miljoner år, vilket är den äldsta dateringen för pollinerande fåglar. I fågelns mage har forskarna funnit två olika slags pollen tillsammans med nektar, ett stort antal fröer och rester från olika insekter. Fyndet av nektar gör fågeln även till den äldst daterade fågeln, som sög i sig nektar.

Tidigare har forskarna hittat fossil efter pollinerande insekter, med dubbelt så gamla dateringar som denna. Såväl dessa som det nyupptäckta fyndet av den pollinerande fågeln visar att det även bör ha funnits – förmodligen rikligt – med växter samtidigt. Och att symbiosen dem emellan fungerade lika bra som i våra dagar.

Källor:
http://phys.org/news/2014-05-million-year-bird-fossil-evidence.html
http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/10/5/20140223
http://news.sciencemag.org/biology/2014/05/earliest-bird-sip-flower

Bild ovan: Gruvan i tyska Messel, känd för sin mångfald av olika fossil (foto, Wikipedia).