“Nutida” skalbagge med pollenkorn i “100 miljoner år” gammal bärnsten!

Ännu ett intressant fynd har gjorts i den fossilrika, burmesiska bärnstenen. Denna gång en skalbagge som bevarats i bärnstenen, tillsammans med pollenkorn från blomväxter. Dessutom hittade man insektens koproliter (fossil avföring), som innehöll samma slags pollen som på skalbaggen och runt omkring den. Även delar av skalbaggens anatomi, som exempelvis dess håriga buk, visar att det rör sig om en pollinerande insekt.

Den fossila skalbaggen – Pelretes vivificus – uppges vara nära besläktad med den nutida skalbaggsfamiljen Kateretidae. Dessa skalbaggar livnär sig av, och pollinerar, även idag ett stort antal blommande växter. De fossila pollenkornen klassificeras av forskarna till de så kallade trikolpaterna, den största gruppen av nutida gömfröväxter.

Källor:
https://phys.org/news/2021-04-unusual-fossil-reveals-meal-prehistoric.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33846595/

Foto ovan: Vy från Shanstaten på gränsen till Kachinstaten med Burmas/Myanmars rikaste bärnstensfyndigheter i nordöstra delen av landet (foto, pixabay).

Många välkända nutida växter sorterar under trikolpaterna, här blåbär, flox, viol och vide.

Läs mer om pollenkorn och skalbaggar i burmesisk bärnsten

Pollinerande insekt i bärnsten

Kullerglansbagge fyndad