Vissa växter kräver blomflugor

Det har länge varit känt att blomflugor är viktiga pollinerare. En nyligen publicerad observationsstudie, från Washington State University, bekräftar detta ytterligare.

Forskarna såg i studien att bland över 2400 pollinatörer, i stadsmiljö och på lantgårdar, var 35% flugor – mestadels blomflugor (Syrphidae). För några av växterna, som ärtor, grönkål och några liljor, besöktes dessa enbart av blomflugor, så långt som forskarna såg i studien. Bin var annars de vanligaste pollinerarna och svarade för 61%, medan resten pollinerades av andra insekter och spindlar.

Förutom att blomflugor är viktiga pollinerare lever några arter av att äta upp bladlöss och spinnkvalster. Vilket även forskarna i den nya studien konstaterar, och visar på den dubbla nyttan som blomflugorna har för växterna. Först som skadedjursbekämpare och sedan för blommornas befruktning, då pollenkornen följer med då blomflugorna födosöker dem.

Källor:
https://phys.org/news/2021-06-bee-impersonating-flies-pollinator-potential.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352249621000070?via%3Dihub

Blomflugor är klassificerade i cirka 6 000 olika arter,  varav drygt 350 har påträffats i Sverige.

Läs mer om blomflugor

Fina och nyttiga blomflugor

Blomflugor flyttar långa sträckor, och gör stor nytta