Pollinerar-opossum

Forskarna har nyligen fått belägg för att det är opossum som pollinerar en sällsynt växt, med namn Scybalium fungiforme, som växer vid Brasiliens Atlantkust. Växten lever på rötterna av andra växter, och är enbart synlig då dess röda, svamplika blommor gror och skjuter upp till ytan för fortplanta sig.

Då nektarn inuti blommorna täcks av hårda skal har forskarna förstått att det knappast är humlor, bin och andra insekter som står för pollineringen. Men då en art av opossum (Didelphis aurita), med sina skarpa klor, lever i samma område som växten har forskarna länge anat att det är dessa som står för pollineringen. I en tidigare studie har även någon opossum synts med pollen från Scybalium fungiforme på nosen.

Nyligen fick så forskarna sina aningar bekräftade, genom mörkerseende kameror som placerats runt växten. Under en period av fyra nätter visade kamerorna fjorton besök av opossums, som skalade blommorna och tillgodogjorde sig nektaren. Och kamerorna hade även mer att visa – när skalen väl var avlägsnade så kom bin och getingar, och även kolibrier för att festa på nektarn.

Källor:
https://www.sciencemag.org/news/2020/02/caught-act-opossums-pollinate-bizarre-parasitic-plant
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ecy.3001
https://en.wikipedia.org/wiki/Big-eared_opossum
https://sv.wikipedia.org/wiki/Scybalium_fungiforme

 Blommor av Scybalium-släktet (ill Wikipedia).

Storörad opossum (Didelphis aurita) är en pungdjursart i familjen pungråttor. Den lever i skogar i delar av Sydamerika, bland annat i sydöstra Brasilien. Vuxna individer kan bli upp till 373 mm stora, då det gäller  kroppslängden (huvud och bål), därtill kommer en lika lång svans, 57 mm långa bakfötter och 51 mm långa öron. Dess vikt är ungefär ett kilo.

Blomsterintresserat snabelpungdjur i Australien