Modern hörsel hos gamla syrsor

Syrsor och vårtbitare hörde lika bra för 50 miljoner år sedan som idag (enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan). Det menar några forskare som gjort en studie på fossil från dessa insekter.

Fossilen i studien kommer från Green River Formation i Colorado, USA, känd för sin mångfald av välbevarade fossil. De sägs vara bland de bäst bevarade “öron” från insekter som forskarvärlden känner till. Fossilen visar sig dessutom vara så gott som identiska med dem hos nutida insekter av samma slag.

Hörselorganen hos såväl syrsor som andra insekter ser både annorlunda ut, och sitter på helt andra ställen än vanliga öron. Hos gräshoppor är de placerade på bakkroppen, hos nätvingar på vingarna och hos vissa flugor under hakan – för att nämna några exempel. “Insekterna har sina öron på alla ställen utom som sig bör på huvudet”, som en av forskarna i studien uttryckte det.

Hos syrsor och vårtbitare sitter “öronen” på frambenen, just under deras knän. Här består hörselorganen av små ovala hålrum, överdragna med ett tunt, utsträckt membran, vilket vibrerar som svar på ljud – ungefär som hos våra trumhinnor.

Källor:
Journal of Paleontology 2012 vol 86 sid 19-24.
https://www.researchgate.net/publication/234075067_Exceptionally_Preserved_Fossil_Insect_Ears_from_the_Eocene_Green_River_Formation_of_Colorado
http://www.physorg.com/news/2012-01-million-year-cricket-katydid-fossils.html

Foto ovan, pixabay

Läs mer om vårtbitare

”Äldsta” kärleks-sången