Fåglar små som bin

Den bygger sitt bo av spindelväv, är 5-6 cm lång, har en vingbredd på ca 3,25 cm
i genomsnitt och väger runt 2 gram. Det handlar om bi-kolibrin, världens minsta fågel. Nu byggs inte boet enbart av spindelväv, utan honan bygger även in lite lavar och bark. Där lägger hon sedan ett eller två ägg, inte större än ärtor.

Bi-kolibrin lever enbart i Kuba-arkipelagen. Det gäller även de flesta av de blommande växter bi-kolibrin söker nektar hos. På en och samma dag kan den besöka upp till 1500 blommor, och är på så sätt en betydelsefull pollinerare för dessa växter.1 – 2

Världens näst minsta fågel, fe-kolibrin (Mellisuga minima), som lever i Dominikanska republiken med omnejd, är knappast mycket större än bikolibrin. 3 Något lite större är humlekolibrin (Selasphorus heloisa) som mestadels lever i Mexiko. Men även här rör det sig bara om en skillnad på 1-1,5 cm, och en viktskillnad på mindre än ett gram.4 – 5 Storleken varierar sedan, bland de olika arterna, upp till jättekolibrin (Patagona gigas), på drygt 20 cm, en vingbredd på i genomsnitt 21,5 cm och en vikt på ca 20 gram – tio gånger tyngre än bikolibrin. Jättekolibrin lever i Anderna med ett utbredningsområde från Colombia i norr till norra Argentina söderöver.6

Idag lever samtliga kolibri-arter på de amerikanska kontinenterna, med angränsande öar. De flesta lever i Syd- och Mellanamerika, men vissa flyttande arter finns så långt norrut som i Alaska. Fossilfynd från tyska oligocenlager visar att kolibrier tidigare haft en vidare spridning. Dessa fossilfynd uppges vara anmärkningsvärt lika de nutida med långa, smala näbbar och samma slags vingkonstruktion.

Detta indikerar att även forntida kolibrier både sög nektar ur djupa blomkalkar, och kunde ryttla på samma, berömda sätt i luften som de nutida.7 – 8

Källor:
1. https://animaldiversity.org/accounts/Mellisuga_helenae/
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Bee_hummingbird
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Vervain_hummingbird
4. https://bioone.org/journals/the-wilson-journal-of-ornithology/volume-130/issue-3/17-067.1/Notes-on-the-breeding-behavior-of-the-Bumblebee-Hummingbird-Atthis/10.1676/17-067.1.short
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Bumblebee_hummingbird
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Giant_hummingbird
7. https://science.sciencemag.org/content/304/5672/861
8. https://www.eurekalert.org/pub_releases/2004-05/aaft-wom043004.php

Foton, pixabay

Läs mer om kolibrier

Ingen överhettning hos kolibrin

Kolibrins hjärna unik

“Såpbubblor” får kolibrins fjädrar att skimra

Muskelmassa hos kolibrier

Kolibrins tunga

“Annas kolibri” gör ljud med stjärtfjädrarna