Nutida skalbaggar i dinosaurie-koproliter

Genom en studie utförd med datatomografi har forskare hittat en stor mängd – många välbevarade – skalbaggar i koproliter (fossil avföring) från polska trias-lager.1-3

Koproliterna tros komma från en dinosaurie benämnd Silesaurus opolensis, vars skelett hittats i dryga tjugotalet i den polska delen av Schlesien. Silesaurus beräknas ha varit drygt två meter lång, från nos till svanstipp, och haft en lätt benstomme.4-5

Skalbaggarna som hittats i kopriliterna har i sin tur fått namnet Triamyxa coprolithica. De klassificeras till den nutida gruppen Myxophaga, svampätarbaggar på svenska.6 Ett något missvissande namn på de nutida skalbaggarna, då dessa lever i vatten och livnär sig av alger.

Då Silesaurus levnadsmiljö antas ha varit träskliknande, utifrån andra fossil som hittats i samma område, kan man kanske utgå ifrån att även de fossila svampätarbaggarna hade ett liknande levnadssätt.

Källor:
1. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982221006746
2. https://www.sciencemag.org/news/2021/06/ancient-beetle-first-new-species-discovered-fossilized-poop
3. https://phys.org/news/2021-06-beetle-species-pristinely-fossilized-dinosaur.html
4. https://www.app.pan.pl/archive/published/app59/app20130027.pdf
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Silesaurus
https://sv.wikipedia.org/wiki/Silesaurus
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Myxophaga

Bild ovan: Svampätarbagge, från gruppen Myxophaga (ill wikipedia).

Läs mer om koproliter

“Nutida” skalbagge med pollenkorn i “100 miljoner år” gammal bärnsten!

Flygödlor, flamingor och koproliter

Supertänder hos anknäbbsdinosaurier

Gräsbetande dinosaurier