Nyttiga getingar

Varför är det så många som ogillar getingar – till skillnad mot bin som står högt i gunst hos många av oss? Det har några engelska forskare frågat sig, då man märkt att det inte finns lika stor drivkraft, från officiellt håll, att bevara getingar som att bevara bin. När den krassa verkligheten är att båda dessa insektsgrupper sägs vara hotade.

För att förstå orsakerna bakom gick forskarna ut med en enkät till allmänheten, i 46 olika länder. Och den slutsats man kom fram till var att det saknas kunskap och förståelse, om vilken roll som getingar spelar i naturen. Att bin är viktiga pollinerare känner nog så gott som alla till. Mindre välkänt är att även många getingarter pollinerar grödor och blommor.1-3

Getingar gör även nytta genom att de håller efter skadeinsekter. De fångar exempelvis mycket  insektslarver, med vilka de matar sina egna larver. Som vuxna dricker getingar dock främst nektar. Med bitande mundelar och en kort, bred tunga kan de slicka i sig nektar från blommor där nektarn är lätt att komma åt. Rosväxter, flock- och korgblommiga hör till sådana växter. Men även frukt, kött och fisk står på dieten. Deras förkärlek kring mogna frukter och andra sötsaker – särskilt under sensommaren – ökar knappast getingars popularitet hos gemene man.

Känslorna gentemot getingar och bin är dock inte begränsade till allmänheten. I studien ovan visade det sig också att det var mycket mindre populärt bland forskare att publicera vetenskapliga artiklar om getingar, jämfört med bin.

Nu är inte bin och getingar de enda insekter som pollinerar växtligheten världen över. Det visar bland annat en artikel som publicerades i PNAS för ett par år sedan. I artikeln har  man sammanställt 39 studier från olika delar av världen, som visar vilka insekter som pollinerar ett stort antal olika grödor.4 Exempelvis pollineras kaffe nästan enbart av olika sorters bin, medan mango och cherimoya knappast alls besöks av bin. Av tre olika svenska undersökningar framgår att 5-60% av rapsen här pollineras av andra insekter än bin och humlor.

Artikeln i PNAS belyser fint hur viktigt det är med en mångfald av pollinerande insekter. Även fåglar, fladdermöss och en del andra djur är viktiga pollinerare. Som exempelvis det lilla snabelpungdjuret i Australien, som livnär sig av nektar och pollen och är betydelsefull för blommornas pollinering i sin del av världen.5

Tillbaka till getingar får man hoppas att kunskapen om den nytta de gör i naturen ska sprida sig, så att även projekt för deras överlevnad kommer att utarbetas, så att vi får behålla dem i kommande dagar.

Källor:
1. https://www.sciencedaily.com/releases/2018/09/180918195342.htm
2. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/een.12676
3. https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/insekterochspindeldjur/steklargetingar/getingar.131.html
4. http://www.pnas.org/content/113/1/146
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Honey_possum

Att bin är viktiga pollinerare känner nog så gott som alla till. Men även många getingarter pollinerar grödor och blommor, och spelar därigenom en viktig roll i naturen.