Gästbok med DNA-spår

IMG 6752 Den gamla myten att plocka sju sorters blommor på midsommarnatten, för att sedan drömma om sin tillkommande, är för många en välkänd gammal myt. Helt andra intentioner har dock en grupp danska forskare haft, då de i ett forskningsprojekt plockat sju olika arter av blommor. Och mängden blommor var lite större än en liten, kanske slokande, midsommarbukett – mera precist 56 stycken blommor från de sju arterna.

Syftet för forskarna var att analysera det DNA som fastnat på blommorna, för att se vilka deras pollinerare varit. Likt en gästbok av DNA på de olika arterna – rödklint, renfana, hampflockel, kanadensiskt gullris, vildmorot, kvanne och blåeld. Sammanlagt hittade forskarna DNA-spår av 135 olika arter av spindlar och insekter. Arter som representerar 67 familjer och fjorton ordningar.

Att vissa arter, som exempelvis bin och fjärilar, är vanliga pollinerare kom knappast som en överraskning. Men studierna visade att även en del arter, som inte är lika välkända i sammanhanget, är viktiga pollinerare för vissa arter. Inte minst visar studien på vilket fint samspel som råder i naturen. Forskarna hoppas även att DNA-studier likt dessa kan användas för observation av hotade pollinatörer. Förhoppningsvis kan då rätta åtgärder sättas in så att det samspel som råder mellan dem och växtriket får bestå även i fortsättningen.

Källor:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ece3.4809
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190208082153.htm

Foton: Gunnel Molén

Läs mer om pollinering

Fina och nyttiga blomflugor

Forntida pollination

Blomsterintresserat snabelpungdjur i Australien

Nyttiga getingar

“Äldsta” pollinerande fågeln

Välförankrade pollenkorgar