Vissa växter kräver blomflugor

Det har länge varit känt att blomflugor är viktiga pollinerare. En nyligen publicerad observationsstudie, från Washington State University, bekräftar detta ytterligare. Forskarna såg i studien att bland över 2400 pollinatörer, i stadsmiljö och på lantgårdar, var 35% flugor – mestadels blomflugor (Syrphidae). För några av växterna, som ärtor, grönkål och några liljor, besöktes dessa enbart … Fortsätt läsa Vissa växter kräver blomflugor