Blomsterintresserat snabelpungdjur i Australien

När man tänker på pollinering är det som regel olika slags insekter man tänker på. Och visst –  insekter som humlor, bin, flugor, fjärilar och skalbaggar är de vanligaste pollinerarna. Men det finns även vissa fåglar, ödlor och däggdjur som spelar en betydelsefull roll för pollinering i olika delar av världen.1-2

Ett exempel på de sistnämnda är det lilla snabelpungdjuret från sydvästra Australien, som livnär sig på nektar och pollen.3-5 Pollineringen sker genom att pollen fastnar i djurets päls och på det sättet förflyttas från blomma till blomma. Snabelpungdjuret har fått sitt namn efter den till en snabel förlängda nosen. Snabelns läppar är försedda med små hudveck, vilka överlappar varandra och bildar en kanal varigenom nektar och pollen sugs ned i svalget. Den långa, smala tungan kan sträckas ut två och en halv centimeter utanför munnen. Och tungspetsen liknar en borste varmed djuret kan slicka i sig den klibbiga beläggningen i blommornas botten. Det har även setts sticka nosen rakt ned i nektargömmena.

Förutom en gripsvans på bortåt tio cm är det lilla pungdjuret ca tio cm långt, hanen är något mindre än honan. Det är en skicklig klättrare och kan hänga i svansen – även i klena kvistar – medan det undersöker blommorna där inununder. Gripsvansen används även för att hålla balansen. Av fotens fem tår är den första på bakfoten så kallat motsättlig, vilket möjliggör en säkrare klättring. Bakfotens andra och tredje tå har även en liten klo.

Snabelpungdjuret lever mestadels i buskvegetation nära marken, där de för sina vilotider bygger bon av växter, eller utnyttjar lediga fågelbon. Honan föder som regel två ungar åt gången, och de nyfödda ungarna  väger enbart  fem milligram, bland den allra minsta födelsevikten som förekommer bland däggdjur.

Källor:
1. https://www.esa.org/blog/2018/04/04/vertebrate-polinator-metaanalysis/
2. https://sv.wikipedia.org/wiki/Pollinering
3. Djurens värld band 11, Förlagshuset Norden AB 1968
4. https://www.environment.gov.au/system/files/pages/a117ced5-9a94-4586-afdb-1f333618e1e3/files/33-ind.pdf
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Honey_possum

Bild ovan, Ill Wikipedia