Järnbeklädd skalbagge

Skalbaggar (Coleoptera) är inte bara den artrikaste ordningen inom insekterna, utan inom hela djurriket. Mellan 350 000 – 400 000 olika arter, 4 400 bara i Sverige – och nya arter upptäcks hela tiden.1 – 2

Variationsrikedomen i uppbyggnad och levnadsmönster är också stor, många familjer och släkten emellan. Även om det ibland på artnivå kan röra sig om ganska små skillnader. Några flyger, andra inte, några är ganska sköra, medan andra tål lite mer – en del till och med mycket mer.

Till de sistnämnda hör en icke flygkunnig barkborre från Nordamerika (Phloeodes diabolicus).
En järnbeklädd skalbagge har den kallats, i en nypublicerad studie, då den på grund av skalets hårdhet och speciella struktur överlever även då bildäck kört över den.(Se videon i referens nr 3.) 3 – 5. Efter noggranna undersökningar av skalets uppbyggnad hoppas forskarna kunna efterlikna det, för konstruktioner inom olika områden.

Beträffande skalbaggarnas mångfald har forskarna hittat samma mångfald, med samma slags skalbaggar, bland fossilen som hos de nutida. I en studie, som publicerades för några år sedan, ingick 5500 olika fossil som samlats in på över 200 olika fyndplatser. Dessa fossil klassificerades i 214 olika familjer, varav endast 35 familjer dött ut helt och hållet. Men övriga familjer har klarat sig fint, oavsett vad som inträffat under jordens geologiska historia.5-6

Källor:
1. http://www.sef.nu/guide-till-insektsgrupperna/egentliga-insekter-insecta/coleoptera-skalbaggar/
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Beetle
3. https://www.sciencemag.org/news/2020/10/even-car-can-t-kill-beetle-here-s-why
4. https://www.nature.com/articles/s41586-020-2813-8
5. https://www.nature.com/articles/d41586-020-02945-7
6. http://news.sciencemag.org/biology/2015/03/beetles-almost-never-go-extinct
7. http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/282/1805/20150060

Översta bilden, från skalbaggarnas mångfald (pixabay).

Ett axplock från skalbaggarnas mångfald, Sverige – nyckelpiga, flugbagge, blombagge, jordkrypare, aspglansbagge, vivel, kamklobagge.

Läs mer om biomimetik – teknik som efterliknar förebilder i biologiskt liv i naturen.

Mantisräkans välskyddade boxarben …

Flyg nyckelpiga flyg …

Honungsbin modell för klimatsmarta robotar

Den unika spindeltråden

Protein i spindelväv

Flygfisk-robot?

Märlkräftans supersilke

Spindeltråd

Läs mer om skalbaggar

Forntida pollination

Fossila jordlöpare från Antarktis

Med vindkompass som reservsystem

Dyngbaggar navigerar efter Vintergatan

Kullerglansbagge fyndad

Pollinerande insekt i bärnsten

Randiga urvirvelbaggen – ett levande fossil

Samma skalbaggar tiderna igenom

Stumpbagge i bärnsten