Flygfisk-robot?

Biomimetiken gör ständigt nya landvinningar. Det vill säga, då man avsiktligt studerar naturen, och sedan överför lärdomarna till mänsklig ingenjörskonst.

Bland den senaste forskningen inom området är att en flygfisk fått stå modell för en glidflygande robot. Konstruktionen kräver ingen extra elkraft genom att den glider genom luften. Och då den behöver laddas om sker detta med hjälp av solenergi.

Tala om klimatsmart! Nästan som den flygfisk som fått stå som modell.

Källa:
http://www.newscientist.com/article/mg21829166.000-gliding-robot-mimics-flying-fish.html
Länken innehåller en videofilm visar konstruktionen.

Läs mer om biomimetik i
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/honungsbin-modell-f%C3%B6r-klimatsmarta-robotar
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/spindeltr%C3%A5d
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/m%C3%A4rlkr%C3%A4ftans-supersilke

Illustration, Wikipedia

Läs mer om flygfisk

https://www.dinosaurier.nu/wp-admin/post.php?post=172&action=edit