Mantisräkans välskyddade boxarben …

Mantisräkan är känd för sitt extraordinära synsinne, vilket avhandlats i mången forskningsstudie. Inte minst färgseendet är mycket avancerat. Mantisräkan ser inte bara ultravioletta färger samt infrarött ljus, utan också polarisering. Därigenom har den möjlighet att se en värld osynlig för andra djur.1-3 Nu har även ett av mantisräkans benpar, vilket liknar stora klubbor, kommit i … Fortsätt läsa Mantisräkans välskyddade boxarben …