Märlkräftans supersilke

Att avsiktligt studera naturen, och sedan överför lärdomarna till mänsklig ingenjörskonst blir allt vanligare inom forskningen. Många nyttiga produkter har skapats genom sådan, så kallad biomimetik.

Och flera intressanta projekt är på gång inom detta forskningsområde. Bland annat röner spindeltrådens unika kombination av styrka och böjlighet stort intresse för forskarna, inte minst då man vill ersätta vävnad i människokroppen.1 – 2  Nu har ett annat litet djur som spinner silkestrådar väckt forskarnas intresse. Och även nu är det särskilt intressant inom medicinens område. Det gäller den lilla märlkräftan, som spinner silkestråd från körtlar i benen.

Nutida märlkräftor är indelade i några tusen olika arter. De flesta lever i saltvatten och är endast några millimeter långa, ett par centimeter som längst. Deras bokamrar består av små rör, som kräftorna bygger av sand och annat material de binder ihop med den spunna silkestråden.Kräftornas silkestråd är stark och flexibel som spindeltråd, och innehåller dessutom samma typ av klister som hos havstulpaner – det klister som hjälper havstulpanerna  att sitta kvar på klipporna, oavsett hur stora saltvattensvågor som sköljer över dem. Märlkräftornas silkestråd blir härigenom både elastisk och starkt nog att hålla ihop det rör de bygger.3

Forskarna hoppas nu att man genom fortsatta studier ska lyckas framställa ett material med märlkräftans silkestråd som förebild. Det skulle innebära ett starkt och elastiskt material som skulle tåla vatten med hög salthalt.

Bild ovan, wikipedia

Källor:
1. Nature 2010 vol 465 sid 239–242, Hagn et al “A conserved spider silk domain acts as a molecular switch that controls fibre assembly.”
http://www.nature.com/nature/journal/v465/n7295/full/nature08936.html
2. http://www.physorg.com/news192882191.html
3. http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4rlkr%C3%A4ftor