Dyngbaggar navigerar efter Vintergatan

Savannens stjärn-navigerande städpatrull har några kallat dem, en art av dyngbaggar (Scarabaeus satyrus) med sin hemvist på afrikanska savannen. Låter onekligen trevligare än det svenska gruppnamnet, vilket dock inkluderar betydligt fler arter än S satyrus och med avsevärt större spridning än afrikanska savannen. Ett 60-tal arter lever i Sverige.

Epitetet städpatrull är dock väl befogat för dessa så betydelsefulla insekter, då de bryter ner organiska ämnen – främst djurspillning – i naturen. Och fort kan det gå. Som exempel kan nämnas då ett par forskare bevakade en elefantspillning på 1, 5 kg. De fick då se att 16.000 dyngbaggsindivider efter två timmar hade avlägsnat hela högen genom att äta, rulla iväg eller gräva ner delar av den. 1

I förhållande till sin kroppsvikt är dyngbaggarna ett av världens starkaste djur. Forskarna har länge fascinerats av deras märkliga förmåga att rulla dyngbollen i helt raka linjer, vilket delvis sker med hjälp av månens ljus. Och för några år sedan publicerades en studie av svenska forskare, som visar hur dyngbaggarna navigerar efter stjärnorna, i synnerhet efter Vintergatans ljus. 2 – 3

Som fossil har såväl dyngbaggar, som deras dyngbollar hittats i olika geologiska lager, även i bärnsten, på många platser runt jorden. 4 – 7 Bland de senaste fynden är fossila reden från Sydamerika. 8

Källor:
1. https://sv.wikipedia.org/wiki/Dyngbaggar
2. https://www.lu.se/article/dyngbaggar-siktar-mot-stjarnorna
3. http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822%2812%2901507-2
4. https://peerj.com/articles/1988/
5. https://www.cmnh.org/science-news/press-room/press-releases/dung-beetles
6. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0153570
7. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618213009130
8. https://www.researchgate.net/publication/322777867_Beyond_Coprinisphaera_Fossil_nests_of_dung_beetles

Foton, pixabay