Samma skalbaggar tiderna igenom

“Gud måste vara omåttligt förtjust i dem”. Så lär en evolutions-forskare ha uttryckt sig om skalbaggar, då de klassificerats i fler arter än några andra djur (380 000 arter hitintills).

Det som förvånar forskarna mest, är dock inte mångfalden bland nutida skalbaggar. Utan att man hittar samma mångfald, med samma slags skalbaggar, bland fossilen. Det visar en forskningsstudie över fossila skalbaggar, som kom för ett par år sedan.

I studien ingick 5500 olika fossil som samlats in på över 200 olika fyndplatser. Fossil som klassificerats i 214 olika familjer med skalbaggar, varav endast 35 familjer dött ut helt och hållet. Men övriga familjer har klarat sig fint, oavsett vad som inträffat under jordens geologiska historia. En historia, som enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan, skulle rört sig om ca 300 miljoner år, om man går efter de dateringar som tillskrivits de fossila lagren. Enligt studien är det just detta som förvånat forskarna mest, att så snart en familj av skalbaggar dyker upp i de fossila lagren, så kan man som regel följa den fram tills idag.

Den slutsats som forskarna drar i studien till skalbaggarnas överlevnad är att de tycks ha lätt att anpassa sig till olika typer av klimat. Att de med lätthet förflyttar sig till nya ekologiska nischer, och även har ganska varierad diet.

Källor:
http://news.sciencemag.org/biology/2015/03/beetles-almost-never-go-extinct
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/282/1805/20150060

Ett axplock av nutida, svenska skalbaggar.