Randiga urvirvelbaggen – ett levande fossil

Nästan som att hitta en överlevande dinosaurie, säger Johannes Bergsten – forskare vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm – om den nu levande randiga urvirvelbaggen på Madagaskar. Arten är en ensam överlevare i en grupp virvelbaggar, vilka annars bara är kända som fossil i trias-, jura- och kritalager.

Virvelbaggar finns idag i stora delar av världen, varav tolv arter i Sverige. Skalbaggarna lever i sötvatten, där de simmar mycket snabbt och virvlar fram över vattenytan. De är utrustade med fyra ögon och kan därigenom se både över och under vattenytan. Andra virvelbaggar är inte färglatt randiga som urvirvelbaggen, utan svartglänsande. Urvirvelbaggen delar beteende med sina artfränder, och simmar, dyker och hoppar i Madagaskars höglänta regnskogar. Dock endast i två nationalparker. I forntiden var de betydligt vanligare än så, då de hittats som fossil över hela världen. Forskarna trodde länge att de var utdöda, och först på 1950-talet hittades de på Madagaskar. (Därav uttalandet ovan av dr Bergsten på Naturhistoriska riksmuseet.)

Därmed betraktras den randiga urvirvelbaggen som levande fossil, en term som används om djur och växter vilka enbart hittats som fossil, men sedan upptäcks levande. Det mest förvånande i de upptäckterna är ofta att man tror att väldigt lång tid förflutit mellan de fossila och de nyupptäckta exemplaren. Ändock finns de kvar i samma form, utan att någon nämnvärd förändring har ägt rum.

Det man ofta inte tänker på är att många av de djur och växter vi är vana att se omkring oss, också hittats som fossil. Flera av dessa fossil har daterats som mycket gamla.

Källor:
https://www.nature.com/articles/s41598-017-08403-1
https://www.nrm.se/forskningochsamlingar/forskningsnyheter/arkivforskningsnyheter/2017/forskningsnyheter2017/madagaskarsaldstadjurharfyraogon.9004891.html

Illustrationer av virvelbaggar, Wikipedia.

Läs mer om levande fossil

Dolksvansen – med fotspår genom historien

Nautilus – Den lilla pärlbåten

Jättefisk i sydamerikanska vatten

Stör som levande fossil

Sjöborren – ett levande fossil

Mantisräkan – levande fossil

Märklig flygfisk från forntiden

Kommunikation rockor emellan

Ny kvastfening

Levande fossil från Ediacaran?