Mantisräkans välskyddade boxarben …

Mantisräkan är känd för sitt extraordinära synsinne, vilket avhandlats i mången forskningsstudie. Inte minst färgseendet är mycket avancerat. Mantisräkan ser inte bara ultravioletta färger samt infrarött ljus, utan också polarisering. Därigenom har den möjlighet att se en värld osynlig för andra djur.1-3

Nu har även ett av mantisräkans benpar, vilket liknar stora klubbor, kommit i fokus för forskarnas intresse. Dessa ben kan liknas vid boxningshandskar, som används för att bedöva byten. De kan accelerera väldigt snabbt, uppemot 23 meter/sekund i kvadrat.

Forskarna har nu upptäckt att benklubborna täcks av ett av ett speciellt nanomaterial. Ett material som både kan absorbera och skingra energi, och skyddar benen från att skadas. Materialet består av både organiska och oorganiska ämnen.4 Forskarna tror nu att dessa egenskaper kan komma att inspirera materialforskare inom industrin. Knappast första gången som forskarna får uppslag till ny teknik efter upptäckter som gjorts inom skapelsens mångfald – så kallad biomimetik.

Namnet till trots är mantisräkan ingen egentlig räka, utan klassificeras som en egen ordning bland kräftdjuren (stomatopoder). Som kräftdjur betraktad är de tämligen stora, och kan bli upp till 30 cm. De är dock små i den värld där de finns, så deras ovanligt goda syn och välskyddade ben bör vara till stor hjälp i det marina liv där de lever.

Mantisräkan benämns ofta som ett “levande fossil”, då ingen större förändring ägt rum mellan fossila mantisräkor och nutida. 5

Källor:
1. http://news.sciencemag.org/biology/2014/07/mantis-shrimp-use-natures-sunblock-see-uv
2. http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822%2814%2900672-1
3. http://www.newscientist.com/article/dn24832-mantis-shrimps-darting-eyes-ape-the-way-primates-see.html#.Us2adrS27F8
4. https://www.nature.com/articles/s41563-020-0768-7
5. http://www.mnn.com/earth-matters/animals/photos/15-animals-that-are-living-fossils/mantis-shrimp

Foto, pixabay. Ill, wikipedia

Läs mer om mantisräkan

Mantisräkan – levande fossil