Med vindkompass som reservsystem

Dyngbaggars märkliga förmåga att rulla dyngbollen i helt raka linjer fascinerar såväl forskare som gemene man. Tidigare forskning har visat hur detta sker med hälp av solen, månen och stjärnorna. Bland annat har Vintergatan stor betydelse för dyngbaggarnas navigation.1 – 3

Nu visar ny forskning att dyngbaggar även har en vindkompass som reservsystem, då solen står för högt på dagen för att vara till någon nytta.4 – 5 Forskarna i studien använde fläktar där vindriktningen kunde ändras, och såg att insekterna bytte riktning då vinden vände. Sedan höll de sig till den vid en och samma bollrullning. Men vindkompassen skedde enbart då solen stod högt på himlen, eller vid mulet väder.

Sensorerna som registrerar vindriktningen finns på dyngbaggarnas antenner. Den information de ger går till samma del av hjärnan, som då ögonen används vid solkompassen. Resultaten i studien visar att riktningsinformation hos dyngbaggar kan överföras från vindkompassen till solkompassen och vice versa. På det sättet kan de små insekterna fortsätta i samma riktning då en av kompasserna tas ur bruk. Forskarna vill nu gå vidare och undersöka om skalbaggarna använder sig av vinden även på natten. Samt vad som styr dem om det är både vindstilla och mulet.

Enligt forskarna är det första gången det kunnat bevisas att ett djur använder olika riktningsgivare för att uppnå högsta möjliga precision, i sitt vägval vid olika förhållanden. En ganska avancerad process för en liten skalbaggehjärna, ungefär lika stor som ett sesamfrö. Målet med forskningen sägs vara att fullt ut försöka förstå hur väldigt små hjärnor hanterar stora mängder information, för att kunna fatta ett relevant beslut. Forskarna räknar även med att resultaten kommer att användas inom robotutveckling och artificiell intelligens.

Studien, som bedrivits såväl i fält som i laboratorium, har gjorts av ett forskarteam med biologer från Sverige och Sydafrika, under ledning av professor Marie Dacke vid Lunds universitet.

Källor:
1. http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822%2812%2901507-2
2. https://www.pnas.org/content/early/2019/06/18/1904308116
3. https://www.lu.se/article/dyngbaggar-siktar-mot-stjarnorna
4. https://www.pnas.org/content/early/2019/06/18/1904308116.abstract
5. https://www.forskning.se/2019/06/25/djur-kopplar-pa-reservkompassen-nar-solen-star-hogt/

I förhållande till sin kroppsvikt är dyngbaggarna ett av världens starkaste djur.

De flesta dyngbaggar är svarta, men några arter  är tecknade i brunt eller har ett grönt eller blåaktigt metallskimmer. Dyngbaggen på grässtrået på fotot visar också hur små de flesta arterna är, bara få några millimeter. (Samtliga foton, pixabay.)

Läs mer om dyngbaggar

Dyngbaggar navigerar efter Vintergatan