Små elefantdjur – och stora …

Fossil från mammutar har hittats på många olika plater runt jorden. Många, kanske de flesta av dem, visar på väldigt stora djur, utrustade med långa betar. De största av mammutarna beräknas haft en mankhöjd på över fyra och en halv meter.

Men allla mammutar var inte lika stora. För en tid sedan hittades några fossil på Kreta, som enligt forskarna kommer från den minsta mammut som hittats hitintills, endast dryga metern hög. Bortsett från storleken tros dock Kretas små mammutar helt liknat sina större anförvanter.1-3

Flera fynd av så kallade mini-mammutar har gjorts även flera gånger gånger tidigare, på såväl öar i Medelhavet som på som andra öar. En art av dessa levde förmodligen kvar kvar på Wrangels ö i Norra ishavet tills för cirka 3500 år sedan.5-6 Det minsta elefantdjuret man känner till är en utdöd dvärgelefant, med en mankhöjd på ca 90 cm.

För en tid sedan hittades även fossil från en minivariant av den så kallade stegodonten, på några öar i Indonesien.4 Stegodonten var annars bland forntidens större elefantdjur, med en mankhöjd upp till 4 meter hos de största arterna. Deras betar var rakare än mammutens och andra elefantdjurs böjda betar. De längsta betarna man hittat från stegodonter var upp till 3 meter långa.

Intressant är att det i en isolerad dal, i Bardia National Park i Nepal, lever en grupp elefanter med flera av stegodontens utmärkande särdrag. Särdragen tros ha uppkommit genom inavel, på grund av den isolerade miljön. Att de inte klassificeras som stegodonter beror i första hand på att dessa anses utdöda sedan lång tid tillbaka. Särdragen ses istället som en mutation som uppträtt senare hos “vanliga” elefanter.

Stegodonten tros ha varit släkt med mastodonten, ett annat av de forntida elefantdjuren. Mastodontens betar var böjda, likt mammutens och kunde bli upp till fem meter långa. För övrigt beräknas den ha varit mer muskulöst byggd, haft längre kropp och kortare ben än mammuten. En annan skillnad från mammuten och andra elefanter var deras koniska tänder, anpassade för äta löv istället för gräs. Vilket kan ha varit mer en anpassning till födan i den miljö där de levde, än att det rörde sig om olika elefantdjur, vilket man oftast utgår ifrån.

De rika fossilfynd som gjorts över stora delar av jorden, visar att elefanter tidigare fanns i en större mångfald, och i en vidare geografisk spridning än idag. Men även om flera slags elefantdjur hittats bland fossilfynden, var det förmodligen en enda grundtyp från början – eller möjligen ett par stycken. Dessa kan sedan ha utvecklats genom mikroevolution med de rika anpassninsmöjligheter som finns nedlagda i skapelsen, till olika miljöer och levnadsförhållanden.

Den nutida elefantfamiljen indelas numera i asiatisk elefant, afrikansk savannelefant och afrikansk skogselefant, Den asiatiska elefanten har genom DNA-analyser visat sig närmare släkt med den nu utdöda mammuten än med den nutida afrikanska elefanten, så artmässigt verkar ingen av dem stå särskilt långt från varandra.

På grund av handeln med elfenben och förändringar i elefanternas livsmiljö är elefanterna idag en hotad djurgrupp, som endast lever kvar i vissa delar av Afrika, och i isolerade områden i södra och sydöstra Asien. Ett internationellt förbud mot elfenbenshandeln kom visserligen år 1990, men den illegala handeln är fortfarande ett allvarligt hot. Låt oss hoppas att elefanten, som en gång fanns utbredd över nästan hela jorden, får gå en säkrare framtid till mötes. Inte i första hand för att det både är det största och därtill ett av de mer intelligenta landlevande däggdjuren, utan mest för att alla levande arter förtjänar att vi som människor värnar och skyddar dem.

Källor:
1. http://phys.org/news/2012-05-mini-mammoths-crete-scientists.html
2. http://www.nature.com/news/mini-mammoth-once-roamed-crete-1.10605
3. http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2012/05/04/rspb.2012.0671
4. http://www.sovraintendenzaroma.it/sites/default/files/storage/original/application/705eaa4c25b6d3b410461a6d39160264.pdf
5. https://www.nrm.se/ommuseet/press/pressarkiv/akrivarsvis/2012/mammutensutdoendeorsakadesinteavinavel.16705.html
6. https://www.nature.com/articles/362337a0

Bilden ovan: Olika storlekar på mammutar, jämförda med storleken på oss människor (Ill wikipedia).

Raka betar på en s k stegodontmastodont på Smithsonian Museum i USA.

Skelett av mastodont (t v) och mammut (t h) på Carnegie Museum, Pittsburgh USA.

Modell av mammut-tand på Den förhistoriska världen (t v). Kindtänder från mastodont på State Museum of Pennsylvania (t h, foto wikipedia).

Grottmålning av mammut och stenbock från franska Rouffgnacgrottan (t v). Rekonstruktion av Charles R Knight av ullhårig mastodont. (Foton, wikipedia.)

Nutida afrikanska (övre) och asiatiska (nedre) elefanter (foton, pixabay).

Läs mer om forntida och nutida elefantdjur

Massor med mammutar

Framtid avslöjar forntid

Fynd av mammut

Nya istidsfynd i Los Angeles

Stegodont-bete från Pakistan

Elefanter i Arabien

Forntida elefant

Elefanter intelligentare än schimpanser

Flexibla elefantben

Att reglera sin kroppsvärme

Elefanter varnar flocken för bin