Fynd av mammut

Man har hittat många lite mindre delar av mammutar på olika platser i Sverige. Ett av de större fynden var i Ragunda, Jämtland, på 70-talet. Ett annat större fynd var i Pilgrimstad på 40-talet.

De flesta rester av mammutar i Sverige krossades under inlandsisarna. Men det finns förmodligen miljontals mammutar bevarade som fossil* på norra halvklotet. På museet visar vi upp ett par tänder från mammutar.

* Mammutarna räknas ofta som subfossil, dvs de har INTE blivt förstenade utan består av samma material som när de levde – dvs ben och i många fall även djupfryst kött.

(Vi delar inte nödvändigtvis alla åsikter på de sidor vi länkar till.)

Bilden ovan: Modell av mammuttand på Den förhistoriska världen.