Framtid avslöjar forntid

Det är ofta när man gräver för framtiden, som forntiden kommer fram. Så var det nyligen i Mexico, när man började gräva för att bygga en anläggning för återanvändning av avloppsvatten.

När man kommit ner till ett djup av ca 20 meter hittades hundratals ben av djur av så kallade “istidsdjur”. Här finns ben från bland annat stora elefantdjur, som mammutar och mastodonter. Vidare från bältor, kameler, hästar, bison och hjortar.

Man har även hittat en tand, som tros komma från en människa. Inte särskilt anmärkningsvärt i sig, då forskarna redan tidigare känt till att området, där benen nu hittats, var befolkat redan tidigt i historien.

Källa:
http://phys.org/news/2012-08-mexico-wastewater-uncovers-ice-age.html

Bilden ovan: Mammut-skelett på Carnegie Museum, Pittsburgh, USA.