Massor med mammutar

Fossil från mammutar är numera varken något något nytt eller överraskande. Tvärtom har de hittats på många olika platser runt jorden – ibland några enstaka ben eller tänder, ibland i stora mängder. Ibland hittas de hela, infrusna i permafrost. En ovanligt stor fyndplats har nyligen uppdagats i Mexico City, i samband med bygget av en … Fortsätt läsa Massor med mammutar