Salamander från Kirgizistan

I Kirgizistans triaslager har en grupp forskare hittat fossil från en fem cm lång salamander. Triassurus sixtelae lyder dess vetenskapliga namn.

Med en datering på 230 miljoner år uppges den vara den äldsta salamandern som hittats hitintills. Gränserna här är dock ibland ganska flytande, och dateringsmetoderna långt ifrån säkra. Fossila salmandrar har tidigare hittats i permlager, djupare ner än trias – så att denna skulle vara den äldst daterade tycks en smula osäkert.

Enligt forskarnas studie levde salamandern, från nutida Kirgizistan, såväl på land som i grunda vattendrag. Ett levnadssätt liknade det hos många av nutida salamandrar i olika delar av Asien. Den har också klassificeras till samma grupp av groddjur som nutida salamandrar och grodor.

Källor:
https://phys.org/news/2020-05-triassurus-sixtelae-fossil-kyrgyzstan-oldest.html
https://www.pnas.org/content/early/2020/05/05/2001424117

Bilden ovan: Fossil salamander från permlager (Den förhistoriska världen).

Läs mer om salamandrar

Fossila salamanderspår

Forntida jättesalamander

Okänt djur eller jättesalamander?

Nygamla salamandrar

Bärnsten från Karibien