Elefanter i Arabien

Arabiska halvön har inte alltid haft det torra ökenklimat, som råder där idag. Det visar bland annat satellitbilder, där spår av sjöar och vattendrag vittnar om ett område med betydligt fuktigare klimat. Halvöns fornhistoria har tidigare varit ganska okänd för forskarna. Men på senare år har ett flertal arkeologiska fynd visat att människor bott här på ett tidigt stadium. Och en studie som publicerades för några år sedan visar att tämjda hästar användes tidigt i området.1

Även fossilfynden visar på ett forntida grönt Arabien. Till de senaste hör fynden efter ett par elefantbetar, samt en skelettdel från en elefantfot. Dessa fossil har grävts fram i Nafud-öknen på norra delen av halvön. Forskarna valde utgrävningsplatsen efter att ha analyserat satellitbilder och här funnit ett nätverk av forntida floder och sjöbottnar.2

De drygt metern långa elefantbetarna tros komma från en elefant, besläktad med dagens asiatiska elefant. Som det engelska namnet “straight-tusked elephant” anger var betarna på dessa elefanter ovanligt raka, dock med en svag böjning uppåt.3 I samma sandlager som elefantbetarna hittades även lämningar av andra djur, bland annat häst, ett stort kattdjur och oryx-antilop.

Tidigare har här även hittats fossila fotavtryck av elefanter. Då längre söderut, i Förenade arabemiraten som idag täcks över 90%  av öken. Fotavtrycken finns på en sträcka av ca 260 meter, med två tydligt åtskilda spårvägar. I den ena finns fotavtrycken från ett större elefantdjur, medan det i den andra finns avtryck från minst 13 individer i olika åldrar. Forskarna drar därav slutsatsen att det, precis som bland dagens elefanter, var den så kallade matriarken (flockens äldsta hona) som ledde flocken.4-6

Elefant-fossilen om något vittnar om ett forntida grönt Arabien. Elefanter behöver rikligt med  växter, som rötter, bark, gräs och  frukt för att leva, plus mängder med vatten.

Källor:
1. http://phys.org/news/2012-05-ancient-network-rivers-lakes-arabian.html
2. http://phys.org/news/2014-04-tusk-greener-wetter-arabian.html
3. http://en.wikipedia.org/wiki/Straight-tusked_elephant
4. http://news.sciencemag.org/paleontology/2012/02/ancient-elephants-followed-female-leader?ref=
5. http://www.physorg.com/news/2012-02-ancient-uae-tusker-tracks.html
6. http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/early/2012/02/22/rsbl.2011.1185

Bilden ovan: En nutida, ung asiatisk elefant, foto pixabay.

Idag råder ett torrt ökenklimat på Arabiska halvön, men så har det inte alltid varit visar flera forskningsstudier.