Forntida elefanter – och nutida …

Forntidens elefanter levde i familjegrupper på samma sätt som nutidens. Den slutsatsen drar forskarna efter att ha studerat några fossila fotavtryck från nutidens Arabien. Forskarna tror att det, precis som bland dagens elefanter, var den så kallade matriarken (flockens äldsta hona) som ledde flocken.

Samhörigheten inom flocken hos nutida elefanter är välkänd och väl dokumenterad. Det kan gälla sorg när någon inom flocken dött eller glädje då de återser varandra efter att ha varit åtskilda. De har lätt för att samarbeta och honorna tar ofta hand om varandras ungar och hjälper varandra vid förlossningar. För att nämna ett av många exempel.

Tillbaka till de nyupptäckta fossilavtrycken, så återfinns de på en sträcka av ca 260 meter, och består av två tydligt åtskilda spårvägar. I den ena finns fotavtrycken från ett större elefantdjur, medan det i den andra finns avtryck från minst 13 individer i olika åldrar.

Idag finns inga elefanter kvar på den Arabiska halvön. Inte heller på många andra av de platser där man hittat fossil från dessa, de största av alla landlevande däggdjur. Såväl spridningen som mångfalden var betydligt större i det förgångna. Idag lever de kvar i Afrika och södra Asien, förutom i en isolerad dal i Nepal.

Det intressant med elefanterna i Nepal är att dessa elefanter har flera av den forntida stegodontens utmärkande särdrag. Särdragen tros ha uppkommit genom inavel, på grund av den isolerade miljön. Att de inte klassificeras som stegodonter  beror i första hand på att denna elefantgrupp anses utdöd sedan väldigt lång tid tillbaka. Särdragen ses istället som en mutation som uppträtt senare hos “vanliga” elefanter.

Källor:
http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/early/2012/02/22/rsbl.2011.1185
http://www.physorg.com/news/2012-02-ancient-uae-tusker-tracks.html

Bilden ovan: En grupp med nutida afrikanska elefanter där matriarken leder, foto pixabay.

Afrikanska elefanter, foton pixabay.

Nutida asiatiska elefanter, foton pixabay.