Elefanter intelligentare än schimpanser

Elefantens intelligens och sociala förmåga har länge varit känd, både bland forskare och hos gemene man. Nu kommer ännu en forskningsstudie som bekräftar detta.

Det är en grupp forskare vid universitetet i Cambridge, som gjort ett experiment för att undersöka elefanternas samarbetsförmåga. I korthet gick experimentet ut på att nå fram till en belöning, bestående av en skål med majs. För att nå fram till denna behövde elefanterna lyfta undan en skjutdörr. Dörren var fastbunden på ett sådant sätt att två elefanter behövde samarbeta för att lyckas.1 – 4

Detta var något som elefanterna tämligen snabbt la på minnet. Den första elefanten som släpptes fram till dörren redan efter några försök på att kompanjonen skulle komma fram och hjälpa till, innan den började dra bort dörren. Redan på 1930-talet gjorde man liknande experiment med schimpanser. Men forskarna upptäckte nu att elefanterna var mer snabbtänkta än schimpanserna, då de behövde kortare tid för att minnas att de behövde vara två för att lyfta undan hindret.

Även då det gäller att tala, eller kanske rättare sagt härma ljud, står schimpanserna elefanterna efter. De upprepade försök som gjorts för att lära schimpanserna tala har aldrig lyckats, eftersom svalg och struphuvud inte är byggda för det. Elefanter däremot har hörts härma både ord och andra ljud.

Mest uppmärksammad blev kanske en elefant från Sydkorea häromåret, då den började härma ord från sin elefantskötare. Det skedde helt “spontant”, utan att elefantskötaren särskilt tränat elefanten till detta.Då elefanterna är utpräglade flockdjur tror forskarna  att elefantens sätt att härma sin tränare ljudmässigt kommer sig av det starka bandet dem emellan. Elefanter har även hörts härma andra ljud än ord. Ett exempel är en elefant i Kenya som visat sig härma ljudet från lastbilar så pass bra att det är svårt att skilja elefantens härmande läte från verkliga lastbilars.6

En annan färdighet som upptäcktes hos elefanter för några år sedan är att de känner igen sin egen spegelbild.7 – 8 De har också visat sig skickliga i konsten att tillverka och använda redskap. Det kan röra sig om växter att klia sig med och trädgrenar för att få bort bitande flugor. För att få lövruskor riktigt effektiva har indiska elefanter setts forma dessa till lagom storlek, genom att hålla dem under framfötterna, och slita bort de delar de inte vill ha med sina snablar. 9 – 10

Elefanter har också visat sig ha ett rikt känsloliv och kan både skratta, leka och gråta. Ibland kan flera elefanter samlas då någon i flocken dött och sörja flera dagar tillsammans. Det händer också att de begraver döda elefanter, och även människor, under grenar eller andra växter.11 -12 De kan också visa stor glädje, exempelvis när de återser någon de håller av. Det kan gälla både andra elefanter eller någon människa som står dem nära.  I en nyligen gjord undersökning visade de stort intresse för kraniet och betarna från döda elefanter, och skiljde ut elefantkraniet från andra djurs. Forskarna jämför här med många andra djur, som bara har ett flyktigt intresse då medlemmar inom gruppen dör.13

Samhörigheten inom flocken är stor, och honorna tar ofta hand om varandras ungar och skyddar och hjälper varandra vid förlossningar. Några fotografer från BBC satte för några år sedan upp en dold, fjärrstyrd kamera som fick följa elefanterna under en tid. Fotograferna berättar, sedan de sett på filmfrekvenserna, hur tydligt det framkom vilken kommunikation och förståelse som rådde inom elefantflocken, och fotograferna sa sig börja tro att “elefanterna faktiskt är lika intelligenta som de stora aporna”.

Så – att ge varandra en hjälpande hand, eller närmare bestämt en hjälpande snabel som i det aktuella experimentet, är kanske inte så märkvärdigt för en elefant. Mot bakgrund av den samlade kunskap som finns om elefanters sociala kompetens är det förmodligen bara naturligt vänner emellan.

Källor:
1. http://www.pnas.org/content/early/2011/03/02/1101765108
2. http://www.physorg.com/news/2011-03-elephants-quick-learners.html
3. http://news.sciencemag.org/sciencenow/2011/03/elephants-can-lend-a-helping-tru.html?ref=h p
4. http://www.newscientist.com/article/dn20212-elephants-know-when-they-need-a-helping-tru nk.html
5. Science 2006 vol 314 sid 29.
6. http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4377297.stm
7. http://www.pnas.org/content/103/45/17053.full.pdf+html
8. http://www.newscientist.com/article/dn10402-elephants-see-themselves-in-the-mirror.html
9. http://www.natureinstitute.org/pub/ic/ic5/elephant.htm
10. Djurens värld band 13 Förlagshuset Norden AB Malmö 1972.
11. http://en.wikipedia.org/wiki/Elephant_intelligence
12. http://en.wikipedia.org/wiki/Elephant_intelligence
13. http://www.newscientist.com/article/dn8209-elephants-may-pay-homage-to-dead-relatives.ht ml

 

Foton, pixabay