Stegodont-bete från Pakistan

I Pakistan har forskarna nyligen hittat en bete av en stegodont. Med en längd på bortåt 2,5 meter och en diameter på runt 20 cm uppges den vara den största som hittats där i landet. Annars var de längsta betar man hittat upp till 3 meter långa. Stegodontens betar var rakare än mammutens och andra elefantdjurs böjda betar.1

Stegodonten tillhörde forntidens större elefantdjur, och tros varit släkt med mastodonten. De största arterna i släktet nådde en mankhöjd upp till 4 meter. För en tid sedan hittades dock  fossil från en minivariant av stegodonten, på ön Flores i Indonesien. Sådana “dvärgformer” av de annars stora elefantdjuren har hittats på olika öar.

Den nyfunna beten i Pakistan är enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan daterad till ca 1,2 miljoner år, medan de äldsta fossila fynden av stegodon daterats till ca 11 miljoner år.  De yngst daterade lämningarna är ungefär 4000 år och upptäcktes i en grotta i Kina.2

Intressant är att det i en isolerad dal, i Bardia National Park i Nepal, lever en grupp elefanter med flera av stegodontens utmärkande särdrag. Särdragen tros ha uppkommit genom inavel, på grund av den isolerade miljön. Att de inte klassificeras som stegodont beror i första hand på att dessa anses utdöda sedan lång tid tillbaka. Särdragen ses istället som en mutation som uppträtt senare hos “vanliga” elefanter.

Källor:
1. http://phys.org/news/2016-02-pakistan-scientists-million-year-old-stegodon.html
2. Ma & Tang 1992

Bilden ovan: Raka betar på en s k stegodontmastodont på Smithsonian Museum i USA.