Forntida elefanter – och nutida …

Forntidens elefanter levde i familjegrupper på samma sätt som nutidens. Den slutsatsen drar forskarna efter att ha studerat några fossila fotavtryck från nutidens Arabien. Forskarna tror att det, precis som bland dagens elefanter, var den så kallade matriarken (flockens äldsta hona) som ledde flocken. Samhörigheten inom flocken hos nutida elefanter är välkänd och väl dokumenterad. … Fortsätt läsa Forntida elefanter – och nutida …