Elefanter varnar flocken för bin

Under senare år har alltfler forskningsstudier kommit som handlar om olika djurs och fåglars alarmsystem, för att varna flocken vid fara. En av de senaste handlar om hur elefanter varnar varandra då de märker en bisvärm i närheten.

Elefanter är livrädda för bin, och med all rätta. En ilsken bisvärm kan stinga dem svårt runt ögonen, inuti snabeln och inte minst ungarnas ömtåliga skinn. Nu har ett engelskt forskarteam upptäckt att då elefanter hör ljudet av bin och flyr från dessa, frambringar de samtidigt ett speciellt läte och skakar på huvudet för att varna sina flockmedlemmar. Varningslätet är på en frekvens som vi människor inte uppfattar, men som forskarna har kunnat avlyssna genom en specialutrustning som de fäst på elefanterna.

Forskarna är ännu inte säkra på om varningsropet gäller just bin eller om det är ett allmänt varningsrop som även kan gälla för andra faror. Men man håller det troligt att elefanterna även har andra distinkta ljud för att varna för lejon och människor. Det sistnämnda är de egentliga faror, som förutom bin, egentligen hotar dessa savannens giganter.

Källor:
http://www.plosone.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0010346
http://www.newscientist.com/article/dn18821-elephantspeak-for-beware-of-the-bees.html

Läs mer om djur och fåglar som varnar sin flock

Präriehundars avancerade språk

Lavskrikan – en kråkfågel med alarm

Duvor varnar med vingarna