Massor med mammutar

Fossil från mammutar är numera varken något något nytt eller överraskande. Tvärtom har de hittats på många olika platser runt jorden – ibland några enstaka ben eller tänder, ibland i stora mängder. Ibland hittas de hela, infrusna i permafrost.

En ovanligt stor fyndplats har nyligen uppdagats i Mexico City, i samband med bygget av en ny flygplats. Där får nu byggarbetarna arbeta sida vid sida med paleontologerna , för att inte förstöra något av de värdefulla fossil-lämningarna. Vid utgrävningarna har man även hittat fossil från andra större djur,som kameler, hästar, bisonoxar och antiloper. Men även från mindre djur som gnagare, fiskar och och fåglar.

Enligt paleontologerna har här legat en forntida sjö – eller kanske sjöar, fossil har hittats på bortåt 200 platser i området – viken djuren dragits till för att så småningom drunkna. Kanske vädret blev sämre och djuren fastnat i leran? Något liknande som i Kaliforniens kända asfaltsjöar, La Brea Tar pits, där forskarna genom åren grävt fram en stor mängd fossil av såväl olika djurarter som växter.

Källor:
https://phys.org/news/2020-09-mammoth-graveyard-unearthed-mexico-airport.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Woolly_mammoth
https://en.wikipedia.org/wiki/La_Brea_Tar_Pits

Bilden ovan: Väggmålning föreställande en hjord mammutar vid floden Somme i norra Frankrike, av Charles R. Knight 1916 (foto Wikipedia.).

Varierande storleker på olika mammutfynd, jämfört med oss människor (ill, wikipedia).

Mammutskelett på Carnegie Museum, Pittsburgh USA (till vänster, foto Molén), och Mammoth Museum i Siegsdorf, Tyskland (foto, wikipedia).

Läs mer om mammutar

Framtid avslöjar forntid

Fynd av mammut

Nya istidsfynd i Los Angeles