Grodfossil

Intressanta upptäcker görs ibland av rena tillfälligheter, till och med av misstag. Så var det för en forskare på Irland för några år sedan, då hon studerade fossila grodor från spanska svavelgruvor.

Fossil benmärg

Då ett av grodornas ben råkade gå sönder och öppnades under studien, fann forskaren att benet innehöll fossil benmärg. Upptäckten gjorde att hon fortsatte att undersöka flera av fossilen, och fann då benmärg bevarad i 10% av de vuxna grodorna. Studier genom elektronmikroskop bekräftade sedan att den ursprungliga sammansättningen i benmärgen fanns bevarad. Man fann också stora benceller, så kallade osteoklaster (celler som bygger upp och bryter ner benvävnaden) mellan benet och benmärgen.

Att fossil benmärg inte hittats tidigare tror forskaren, McNamara som hon heter, beror på att benen är så värdefulla för vetenskapen att man inte vill förstöra intakta fossil. Grodfossilen från de spanska svavelgruvorna har daterats till 10 miljoner år.1-3

Fossil muskelvävnad

I Spanien har forskarna även hittat välbevarad muskelvävnad i fossil hos ett annat groddjur – en salamander. Enligt forskarna som undersökt vävnaden har den knappast förändrats alls från sitt ursprungliga skick. Den innehåller många fina, mikroskopiskt små detaljer och runda blodkärl fyllda med blod. Tidigare liknande fynd har gjorts inuti ben eller inneslutna i bärnsten, medan den nyfunna muskelvävnaden låg tätt intill ryggraden hos salamandern.4-5

Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan är den fossila salamandern daterad till 18 miljoner år. Under senare tid har flera uppmärksammade fynd gjorts av fossil som innehåller blodceller och protein med ännu högre dateringar, som 68 och 80 miljoner år.*

Fossil från Burma och Antarktis

Ett annat intressant fynd, då det gäller fossila grodor, kommer från den burmesiska bärnstenen.
Det är inga hela grodor som hittats, vilket gör det svårt för forskarna att placera dem i rätt familjeträd. Men enstaka delar syns tydligt i bärnstenen, och enligt forskarna liknar de en nutida grupp där bland annat klockgrodor ingår.

Det forskarna säger sig vara mer säkra på är miljön där grodorna levde – ett fuktigt, tropiskt klimat. Detta utifrån att bärnstenen bland annat även innehåller bambu och klomaskar. Med andra ord levde dessa forntida grodor i en liknande miljö som många av dagens groddjur. 6-8

Fossil från en groda hittades ganska nyligen även på Antarktis – det första fyndet i sitt slag på denna kontinent. Även här är det ganska små fossil man hittat, ett höftben och ett skallben. Men enligt forskarna räckte det för en klassificering till familjen hjälmgrodor, vars närmaste nutida släktingar lever i Sydamerika och Australien.9

Fossil jättegroda från Madagaskar

Bättre bevarad var en en fossil jättegroda, med en beräknad vikt på 4 kg, som hittats på Madagaskar. Dagens största groda – Goliatgrodan i Ekvatorialguinea och Kamerun – väger cirka 3 kg, så skillnaden är kanske inte så jättestor. Mindre grodor är som bekant betydligt vanligare, åtminstone i nutid.

Särskilt vanliga bland fossilen är jättegrodorna knappast heller, men då allt forntida liv inte bevarats som fossil är det svårt att veta. Det finns dock gott om fossil av av andra arter, där djuren är betydligt större än de nutida, vilket tyder på ett gynnsammare klimat under den tid de levde. Högre luftfuktighet och mer syre bidrog till att både djur och växter ofta blev större än i våra dagar.

Då det gäller släktskapet mellan jättegrodan från Madagaskar och nutida grodor finns en diskussion bland olika forskare. Några anser den vara släkt med de hornpaddor som idag endast lever i Sydamerika. Och som någon av dessa forskare påpekar – ”Varje organism, inklusive en groda, kan flyta på död vegetation”. Underförstått att grodorna inte behövt vandra landvägen mellan Madagaskar och Sydamerika.10

Fossil jättesalamander från Portugal

Även bland salamandar fanns det jättar i det förgångna. Ett fynd av en sådan hittades för några år sedan i Portugal. Eller som forskarna uttrycker det “ett salamanderliknande groddjur”, vilket uppgavs vara en avlägsen släkting till nutida salamandrar.11

Hur avlägset nu släktskapet må vara, så var den forntida amfibien betydligt större än de flesta av dagens salamandrar. Visst finns det jättelamandrar även i vår tid, som den japanska12 och den kinesiska13, vilka kan bli upp emot 1,5 respektive 1,8 meter långa. Men de flesta nutida salamandrar är som bekant tämligen små. Den forntida från Portugal beräknas ha varit runt två meter lång, med ett stort platt huvud.

Fossil från samma grupp av forntida amfibier har tidigare hittats i Afrika, Indien, Nordamerika och andra delar av Europa. Trots att det handlar om groddjur har gruppen fått det missvisande släktnamnet Metoposaurus (saur = ödla). På grund av vissa skillnader i skall- och käkstrukturerna, jämfört med tidigare fynd, har amfibien från Portugal klassificerats som en ny art – Metoposaurus algarvensis.

Källor:
1. https://phys.org/news/2006-07-fossilized-frogs-yield-bone-marrow.html
2. https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article-abstract/34/8/641/129601/high-fidelity-organic-preservation-of-bone-marrow
3. https://www.jstor.org/stable/27670584
4. http://www.physorg.com/news176660912.html
5. http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/early/2009/10/09/rspb.2009.1378.full.pdf+html
6. https://www.sciencenews.org/article/frogs-fossils-amber-tropical-forest
7. https://phys.org/news/2018-06-amber-fossils-oldest-evidence-frogs.html
8. https://www.nature.com/articles/s41598-018-26848-w
9. https://www.nature.com/articles/s41598-020-61973-5
10. http://www.pnas.org/cgi/content/abstract/105/8/2951
11. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02724634.2014.912988#.VRQ8RuEYEuk
12. http://sv.wikipedia.org/wiki/Japansk_j%C3%A4ttesalamander
13. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kinesisk_j%C3%A4ttesalamander

*https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eXtKzjWP2B1FMDVrsJ_992ITFK8H3LXfPFNM1ll-Yiw/edit#gid=0

Foto ovan, pixabay.

  

Nutida grodor lever i tropiska och tempererade regioner över hela världen. De är klassificerade i ett 50-tal familjer och ca 5000 olika arter. (Foton, pixabay).

Läs mer om groddjur

Om grodors mångfald

Forntida jättesalamander

Salamander från Kirgizistan

Grodfossil

Grodor i bärnsten

Lunglös groda och världens längsta insekt

Många nyupptäckta arter i Himalaya

Fossila salamanderspår

Nygamla salamandrar