Fossila salamanderspår

Forntidens salamandrar gick och simmade på samma sätt som nutida. Den slutsatsen drar forskarna efter att ha studerat fossila spår av salamandrar i klippor i italienska alperna. Enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan har klipporna daterats till 270 mijoner år.

I klipporna syns dels hela fotavtryck, dels skrapmärken efter klor och hur svansen rört sig. Vilket forskarna tyder som spår efter en salamander som övergick från att gå till att simma. Salamandern ifråga beräknas ha varit omkring tio centimer lång.

Källor:
http://www.newscientist.com/article/dn25895-amphibians-swim-stroke-has-lasted-270-million-years.html#.U8d10rEXzlY
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031018214002880

Bilden ovan: Liten salamander från perm-lager (Den förhistoriska världen).