Salamander från Kirgizistan

I Kirgizistans triaslager har en grupp forskare hittat fossil från en fem cm lång salamander. Triassurus sixtelae lyder dess vetenskapliga namn. Med en datering på 230 miljoner år uppges den vara den äldsta salamandern som hittats hitintills. Gränserna här är dock ibland ganska flytande, och dateringsmetoderna långt ifrån säkra. Fossila salmandrar har tidigare hittats i … Fortsätt läsa Salamander från Kirgizistan