Lunglös groda och världens längsta insekt

Det finns många djur i vår Herres hage! Så ock i vattendrag och andra miljöer. En sådan är en horngroda i Borneo som visat sig andas utan lungor. Istället andas den enbart genom huden.

På grund av att den saknar lungor kan den gå ner till bottnen i det kalla, syrerika vatten som den lever i. Andra grodor andas också genom huden, men har dessutom lungor. Grodan på Borneo är inte den enda amfibie som saknar lungor. Det finns även några salamandrar som gör det, så ock en art bland maskgroddjuren. Särskilt vanligt är det dock inte, även om de lunglösa salamandrarna utgör några hundra olika arter.

Den lunglösa grodan är inte den enda nyupptäckta arten i Borneos regnskog, som är ett av världens artrikaste områden. Sedan 2007 har forskarna upptäckt 123 nya arter. Bland dessa kan nämnas en orm som växlar färg när den blir upprörd och en snigel som skjuter små kalcium-pilar på sin tilltänkta, samt världens längsta insekt. Den sistnämnda, som ännu inte fått något svenskt namn, liknar en vandrande pinne och kan bli över en halv meter lång. Bland de nyupptäckta arterna finns även många växter, bland annat ännu ett stort antal orkidé-arter, till de ca 3000 som forskarna redan känner till. Det sägs vara fler orkidéer här än någon annanstans på jorden.

Tyvärr är den miljö som horngrodan och andra arter i Borneo lever i utsatt för illegal guldprojektering och skogsavverkning. Sedan hjälper det inte stort att grodan är uppförd på listan över hotade arter, om människor med kortsiktiga profitintressen väljer att gå utanför lagens råmärken.

Några länder i områdets närhet har för några år sedan gått tillsammans och bildat “Heart of Borneo”, ett projekt som ska skydda ett större område i hjärtat av ön där bland annat orangutangen lever. Enligt Världsnaturfonden är det dock tyvärr än så länge en överenskommelse på papperet, och mer aktiva insatser, som exempelvis vakter på plats behövs för att skydda området från att skövlas.

Källor:
http://www.current-biology.com/content/article/fulltext?uid=PIIS0960982208003072
http://www.physorg.com/news126790916.html
http://assets.panda.org/downloads/hob_new_species_report_web_version_16april20101.pdf

Foto ovan, pixabay.

Läs mer om nyupptäckta arter i
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/frukt%C3%A4lskande-j%C3%A4tte%C3%B6dlor-p%C3 %A5-filippinerna
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/m%C3%A5nga-nyuppt%C3%A4ckta-arter-i-himalaya
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/nya-arter-av-sj%C3%A4lvlysande-svampar
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/p%C3%A4lskl%C3%A4dd-krabba-fr%C3%A5n-havsdju pen
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/nyuppt%C3%A4ckt-d%C3%A4ggdjur-med-m%C3%A4rk liga-sl%C3%A4ktf%C3%B6rh%C3%A5llanden
https://www.dinosaurier.nu/nyheter/nytt-akacietr%C3%A4d-uppt%C3%A4ckt-i-afrika