Många nyupptäckta arter i Himalaya

En illgrön flyggroda som använder sina långa röda fötter till att glida då den faller. Det är en av drygt 350 nyupptäckta arter som klassificerats i östra Himlaya under en tioårs-period. Bland de nyupttäckta djurarterna finns även en miniatyrmuntjak, inte större än en kanin, som uppges vara världens minsta. Förutom grodor och däggdjur finns så skilda arter som reptiler, fiskar, fåglar och ett stort antal ryggradslösa djur. Bortåt 250 av de nyupptäckta arterna är växter.

Som nyupptäckt art nämns även en fossil geckoödla, som daterats till 100 miljoner år enligt evolutionsteorin och den geologiska tidsskalan. De delar som finns bevarade är en fot med några tår och en bit av svansen. Fotsulan är helt intakt med likadana häftlameller och tunna små hårborst som dem som nutida geckon fäster så lätt vid olika underlag. Efter de kritalager där bärnstenen hittats har geckon förärats med ett nytt släktnamn – cretaceogekko.

Östra delen av Himalayamassivet är ett mycket artrikt område med över 10 000 växter, 300 däggdjur, över 250 arter med sötvattensfisk och nästan tusen fågelarter. Dessutom finns en stor mängd reptiler, grodor och ryggradslösa djur. Här lever flera sällsynta arter som exempelvis den bengaliska tigern, snöleoparden, den indiska pansarnoshörningen och den röda pandan.

Tyvärr är det många, av såväl de nyupptäckta som de sedan länge kända arterna, som finns med på Världsnaturfondens lista av hotade arter. Och då talar man inte bara om klimatförändringar. Arterna hotas också av skogsskövling, miljöförstöring, tjuvjakt och handel med utrotningshotade djur, vilket känns både onödigt och hänsynslöst. Det känns ändå hoppfullt att Världnaturfonden arbetar för att bevara miljön för de mest utsatta arterna.

Östra Himalaya är stort och omfattar unika bergsområden. På grund av den otillgängliga miljön är stora delar här ännu outforskade beträffande djur- och växtliv. Men forskarna arbetar vidare och upptäcker hela tiden nya arter. Den lista som nyligen publicerats av Världsnaturfonden, lär knappast vara den sista med rapporter från områdets unika biologiska mångfald.

Källor:
http://www.newscientist.com/gallery/dn17571-himalayan-bio
http://www.physorg.com/news169111679.html

Foto ovan, pixabay.