Forntida jättesalamander

Fossil från en jätte-salamander har nyligen hittats i en fossilgrav i Portugal. Eller som forskarna uttrycker det “ett salamanderliknande groddjur”, vilket uppges vara en avlägsen släkting till nutida salamandrar.1 – 4

Flera hundra fossil

Hur avlägset nu släktskapet må vara, så nog var den forntida amfibien betydligt större än de flesta av dagens salamandrar. Må vara att den japanska5 och kinesiska6 jättesalamandern kan bli upp emot 1,5 respektive 1,8 meter långa. Men de flesta nutida salamandrar är som bekant tämligen små. Den forntida beräknas ha varit runt två meter lång, med ett stort platt huvud – forskarna gör här liknelsen med en nedfälld toalettsits. Nu är det inte bara fossil från en sån här bjässe som hittats i Portugal. Utan en fossilgrav med flera hundra ben, som forskarna ännu bara hunnit gräva ut till en del.

Fossil från samma grupp av forntida amfibier har tidigare hittats I Afrika, Indien, Nordamerika och andra delar av Europa. Trots att det handlar om groddjur har gruppen fått det missvisande släktnamnet Metoposaurus (saur = ödla). På grund av vissa skillnader i skall- och käkstrukturerna, jämfört med tidigare fynd, har amfibien från Portugal klassificerats som en ny art – Metoposaurus algarvensis. Den region som fick namnet till ära, där man funnit fossilen – Algarve, är mer känt som ett omtyckt kustområde för turister.

Samma som nutida släkten

Bland tidigare gjorda fossilfynd av jätte-salamandrar kan nämnas ett exemplar från Tyskland i övre tertiär. Då detta fossil hittades, i början av 1700-talet, trodde man att det var skelettet efter någon människa som omkommit under syndafloden och fossilet fick därav sitt namn – Homo diluvii testis “Människan som vittnar om floden”. Så småningom upptäckte man dock likheten med den nutida, japanska jättesalamandern till vilket släkte den nu räknas. Likheten är så stor att man funderat över om det till och med rör sig om samma art.7

Nu är det inte bara fossil av jätte-salamandrar som uppvisar stora likheter med nutida släkten, utan det gäller även mindre salamandrar. Fossil av salamandrar var för några decennier sedan sällsynta i djupare liggande lager. Men under senare år har flera intressanta fynd gjorts bland annat i Kina och i det inre av Mongoliet. I Kina rör det sig om flera hundra skelett, även fynd från larver och så kallade neotener. (Förmågan att behålla sina larv- och ungdomskaraktärer länge, ibland permanent, vilket är vanligt bland salamandrar.) Även avtryck av mjukvävnad finns bevarat. 8 – 11

Alla dessa fossil är enligt forskarna mycket lika de nutida. Och fossila fotavtryck och andra spår, som hittats i klippor i italienska alperna, visar att forntidens salamandrar även gick och simmade på samma sätt som dagens.12

Källor:
1. http://news.sciencemag.org/paleontology/2015/03/giant-ancient-salamander-was-bigger-human
2. http://phys.org/news/2015-03-prehistoric-super-salamander-predator-fossils.html
3. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02724634.2014.912988#.VRQ8RuEYEuk
4. http://www.icr.org/article/8688
5. http://sv.wikipedia.org/wiki/Japansk_j%C3%A4ttesalamander
6. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kinesisk_j%C3%A4ttesalamander
7. Djurens värld, Förlagshuset Norden AB Malmö 1973 sid 72 – 73.
8. Nature 2001 vol 410 sid 574-577
9. http://www.pnas.org/content/early/2012/03/07/1009828109.full.pdf+html
10. http://www.physorg.com/news/2012-03-salamander-china-oldest-kind.html
11. http://www.physorg.com/news/2012-02-jurassic-salamanders-stomach-contents-mongolia.html
12. http://www.newscientist.com/article/dn25895-amphibians-swim-stroke-has-lasted-270-million-years.html#.U8d10rEXzlY

Bilden ovan: Klippor från Algarve, Portugal. Det område där man hittade den fossila jättesalamandern, vilken fått namn efter området – Metoposaurus algarvensis.

Branchiosaur 3 Branchiosaur 4

De flesta nutida salamandrar är ganska små, vilket även många av forntiden var, därom vittnar fossilen. (Små salamandrar från Perm-lager, på Den förhistoriska världen.)

Ett par nutida, mindre salamandrar (foton, pixabay).