Forntida jättesalamander

Fossil från en jätte-salamander har nyligen hittats i en fossilgrav i Portugal. Eller som forskarna uttrycker det “ett salamanderliknande groddjur”, vilket uppges vara en avlägsen släkting till nutida salamandrar.1 – 4 Flera hundra fossil Hur avlägset nu släktskapet må vara, så nog var den forntida amfibien betydligt större än de flesta av dagens salamandrar. Må … Fortsätt läsa Forntida jättesalamander