Östasiatiskt bi skrämmer bålgetingar på flykten

När det östasiatiska honungsbiet (Apis cerana) angrips av bålgetingar larmar de övriga bin med ett särskilt panikljud. Ett extra skarpt, surrande ljud, ofta direkt då någon biätande bålgeting (Vespa soror), eller den mindre sammetsgetingen ( Vespa velutina) landar vid bikupans ingång. Det visar några forskare i en nypublicerad studie.1 *Se kort video nedan.

Det östasiatiska honungsbiet liknar det vanliga/europeiska honungsbiet (Apis mellifera) som vi har här i Sverige. Det är dock mindre, och strimmorna på bakkroppen är mer framträdande. Det sociala levnadsmönstret är annars lika med det vanliga honungsbiet.2 Så ock den berömda bidansen, som utförs i mörkret på de vertikala honungskakorna – för att visa övriga bin i kolonin i vilken riktning och på vilket avstånd det finns nektar, pollen och ibland även vatten.3

Det östasiatiska biet används också som husdjur, men ger mindre honung än det europeiska, ta, främst för att samhällena är mindre. I vilt tillstånd bygger det bo i ihåliga stammar, trädhål och klippskrevor, och kan leva på höjder upp till 3 500 m i bergen.

* https://sverigesradio.se/artikel/honungsbiets-panikljud-varnar-for-biatande-balgetingar

Källor:
1. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsos.211215
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Apis_cerana
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Waggle_dance

Foto ovan: Bikupa med det östasiatiska biet i närheten av Chiang Mai, Thailand. Drottningen märkt med ett rött märke. (Foto: Martin Ziegler i Wikimedia.)

Det östasiatiska honungsbiet är långt ifrån det enda djurslaget med ett väl fungerande varningsstystem. Flera av dem har utplacerade vaktposter, där de kanske mest kända exemplen är surikater och murmeldjur.

Murmeldjur sitter ofta i upprätt ställning och spanar. När fara hotar varnar det sina artfränder med visslingar. De söker då skydd i de permanenta tunnlar man skapat som används för tillfällig flykt. Murmeldjur skapar för övrigt komplexa tunnelsystem under jorden med 10 – 70 meter långa gångar – den längst uppmätta tunneln har en längd av 113 meter. (Foton, pixabay.)

Surikater har ett organiserat vaktsystem då en eller flera gruppmedlemmar står på vakt på en hög utkikspunkt. Vid fara varnar vakten med höga rop så att gruppen kan söka skydd i underjordiska hålor – ofta utgrävda av dem själva. (Foton, pixabay.)

Se fler exempel av olika slags varningssystem i djurvärlden

Förberedande varningsläte

Hur duvor navigerar

Duvor varnar med vingarna

Elefanter varnar flocken för bin

Präriehundars avancerade språk

Varna flocken!