Grodfossil

Fossil från en groda har nyligen hittats på Antarktis, det första fyndet i sitt slag på denna kontinent. Det är ganska små fossil man hittat, ett höftben och ett skallben, daterade till 40 miljoner år. Men enligt forskarna räckte det för en klassificering till familjen hjälmgrodor, vars närmaste nutida släktingar lever i Sydamerika och Australien.1

För ett par år sedan hittades fossil från grodor i burmesisk bärnsten, daterade till 99 miljoner år. Även här var det enbart delar av grodor som hittades. Men enstaka delar syns tydligt i bärnstenen, och enligt forskarna liknar de en nutida grupp där bland annat klockgrodor ingår. Även om man inte säger sig vara helt säkra på klassificeringen.

Däremot säger sig forskarna här vara mer säkra på miljön där dessa grodor levde – ett fuktigt, tropiskt klimat. Detta utifrån att bärnstenen bland annat även innehåller bambu och klomaskar. Med andra ord levde dessa forntida grodor i en liknande miljö som många av dagens groddjur. 2-3 Ett annat intressant fynd, beträffande fossila grodor daterade till 10 miljoner år, gjordes av en irländsk forskare. Då forskaren studerade fossila grodor från spanska svavelgruvor råkade ett ben gå sönder och öppnas upp. Forskaren, vid namn Maria McNamara, fortsatte då att undersöka fler fossil och fann benmärg bevarad i 10% av de vuxna grodorna.

Studier med elektronmikroskop har sedan bekräftat att den ursprungliga sammansättningen i benmärgen finns bevarad. Man fann också stora benceller, så kallade osteoklaster (celler som bygger upp och bryter ner benvävnaden) mellan benet och benmärgen. McNamara tror att anledningen, till att man inte tidigare hittat fossil benmärg, beror på att benen är så pass värdefulla för vetenskapen att man inte vill förstöra intakta fossil.

Källor:
1. https://www.nature.com/articles/s41598-020-61973-5
2. https://phys.org/news/2018-06-amber-fossils-oldest-evidence-frogs.html
3. https://www.nature.com/articles/s41598-018-26848-w
4. https://www.newscientist.com/article/dn9679-bone-marrow-still-juicy-after-10-million-years/

 

Grodor (Anura) lever i tropiska och tempererade regioner över hela världen. De är klassificerade i ett 50-tal familjer och ca 5000 olika arter. (Foton, pixabay.)

Läs mer om grodor

Om grodors mångfald

Fossil jättegroda från Madagaskar