Spökdjur – ett nattaktivt djur med stora ögon

Mångfalden är stor i skapelsen. Till denna hör spökdjuren eller tarsierna, vilka klassificeras till ett tiotal olika arter med vissa variationer dem emellan.1 Mest markant hos dem utseendemässigt är deras stora ögon. En av arterna – det filippinska spökdjuret (Tarsius syrichta) – uppges ha de största ögonen i förhållande till kroppsstorleken inom hela djurvärlden.

Det filippinska spökdjuret blev föremål för forskarnas intresse för några år sedan då man upptäckte att djuren kommunicerar med ultraljud, med långt högre frekvenseer än vad människan kan uppfatta. Dessförinnan hade man trott att de var helt tysta, då man inte uppfattat några ljud ifrån dem. Man hade dock börjat notera att de ibland öppnade munnen, utan att några ljud hördes. Efter att de testats med speciella ljuddetektorer spelades deras läten upp på mycket långsam hastighet, och forskarna lyckades på så sätt höra hur djuren låter.2,3

Spökdjuren tillhör de minsta primaterna. De största arterna blir cirka 16 cm, förutom svansen som blir 13-28 cm lång, beroende på art. Extra litet är dvärgspökdjuret (Tarsius pumilus), som återupptäcktes för några år sedan på södra Sulawesi. Man hade då trott att arten var utdöd då ingen – så långt man känner till – sett någon individ av arten på 80 år. Dvärgspökdjuret är knappt en decimeter lång, förutom svansen, och väger knappt 60 gram.4

På samma ö, Sulawesi i Indonesien, upptäcktes ganska nyligen en ny art av tarsier (Tarsius wallacei). Enligt forskarna skiljer det sig genetiskt gentemot andra spökdjurs-arter på samma ö. Ett intressant särdrag hos det nyupptäckta är att honor och hannar sjunger speciella sånger till varandra.5

Idag lever tarsier endast i den sydostasiatiska övärlden. Men fossilfynd har gjorts även på andra platser i Asien, så ock i Nordamerika och Europa,, vilket vittnar om en betydligt större utbredning i det förgångna. 6-10

Källor:
1. https://www.britannica.com/animal/tarsier#ref891724
2. http://rsbl.royalsocietypublishing.org/content/early/2012/01/27/rsbl.2011.1149.abstract?sid=9 80b547c-d3a5-4e4b-a1db-89b730ee4503
3. http://www.physorg.com/news/2012-02-tiny-primate-ultrasound.html
4. http://www.newscientist.com/article/dn16078-reallife-gremlin-rediscovered-in-the-wild.html
5. http://www.newscientist.com/article/dn19738-zoologger-a-primate-with-eyes-bigger-than-its- brains.html
6. https://www.newscientist.com/article/mg16422093-100-out-of-asia/
7. https://www.nationalgeographic.com/science/article/110311-new-species-found-fossils-primates-tarsiers-thailand-science
8. https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2010.2062
9. https://en.wikipedia.org/wiki/Tarsier
10. https://www.britannica.com/animal/primate-mammal/Oligocene

Foto ovan: Det filippinska spökdjuret (Tarsius syrichta),Wikipedia.

Läs mer om spökdjur

Spökdjur med ultraljud

Lemur och spökdjur