Ekorren som levande fossil

Om man nämner begreppet “levande fossil” tänker nog många på kvastfeningen, ginkgoträdet eller något annat smått exotiskt. Men faktum är att de djur och växter, som vi ofta ser runt omkring oss inte uppvisar någon nämnvärd skillnad gentemot de fossil man funnit av dem. Även om dessa fossil daterats till åtskilliga årmiljoner.

Ett sådant exempel är ekorren, som man knappast tänker på som levande fossil när man ser den vigt hoppa omkring uppe i träden, eller gästspela vid fågelbordet hemma i trädgården. Men som ett levande fossil betraktas den, av åtminstone Emry och Thorington i boken “Living Fossils”. I boken hänvisar de bland annat till ett fossil man funnit i Wyoming, USA, vilket daterats till ca 35 miljoner år. Enligt Emry och Thorington hade ekorren vid den tiden utvecklat en grundform som den behållit in i vår dagar, då detta fossil inte skiljer sig nämnvärt jämfört med nutidens trädlevande ekorre.

Detsamma gäller andra fossil från ekorrar, i såväl Europa som Nordamerika. Från jordekorrar har man endast funnit några få fragmentariska fossil, men även dessa liknar nu levande arter.

Källor:
https://today.duke.edu/2003/02/squirreltree0302.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Sciurini#Fossil_history
Emry och Thorington “The Tree Squirrel as a living fossil” i Eldredge och Stanley “Living Fossils”, Springer Verlag New York 1984 sid 23-31.

Ekorren har ett av de största geografiska utbredningsområdena bland däggdjuren, och förekommer i många olika varianter. (Samtliga foton, pixabay).

Läs mer om levande fossil

Nautilus – Den lilla pärlbåten

Randiga urvirvelbaggen – ett levande fossil

Sjöborren – ett levande fossil

Dolksvansen – med fotspår genom historien

Mantisräkan – levande fossil

Stör som levande fossil

Jättefisk i sydamerikanska vatten

Märklig flygfisk från forntiden

Kommunikation rockor emellan

Ny kvastfening

Levande fossil från Ediacaran?