Moderna maneter i kambrium

Fossil från fyra olika slags maneter, daterade till 500 miljoner år, har hittats i kambriska lager i Utah, USA. Enligt forskarna kan man se tillräckligt mycket detaljer på maneterna för att relatera alla fyra till nutida ordningar och familjer. Bland annat ser man tydligt den klockliknande formen och tentaklerna.

Maneter är sällsynta som fossil eftersom de saknar mineraliserade hårddelar. Att de ändå förekommer i den omfattning de gör vittnar om hur snabbt de begravts under sediment och sedan förstenats.

Källor:
http://www.physorg.com/news113028421.html
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0001121

Läs mer om fossila maneter

Marin fossilgrav i Kina